Accessibilitat web

Aquest lloc utilitza el sistema de gestió de continguts de codi obert Plone. Compleix les directrius d’accessibilitat per al contingut web (WCAG v2.0) de nivell ‘AA’ per a persones amb discapacitat, incloses ceguesa i visió baixa, sordesa i pèrdua auditiva, discapacitats d’aprenentatge, limitacions cognitives, moviment limitat, discapacitats de la parla, fotosensibilitat i combinacions de aquests.

També és accessible per a autors de contingut amb discapacitat segons el nivell "Directrius d'accessibilitat d'eines d'autorització AA" (ATAG 2.0).

Declaració d’accessibilitat

Aquest lloc ha estat dissenyat per adaptar-se a les diferents maneres en què la gent accedeix i utilitza Internet.

Validació

El lloc utilitza tecnologia assistencial com els papers WAI-ARIA per a les millors pràctiques actuals; no obstant això, els estàndards i el contingut del lloc varien amb el pas del temps. Si aquest lloc web no valida correctament, poseu-vos en contacte amb l'administració del lloc.

Hi ha diversos punts de control de les directrius WCAG 2.0 i ATAG 2.0; hi pot haver casos en què les interpretacions varien.