Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.

Accessibilitat web

Aquest lloc utilitza el sistema de gestió de continguts de codi obert Plone. Compleix les directrius d’accessibilitat per al contingut web (WCAG v2.0) de nivell ‘AA’ per a persones amb discapacitat, incloses ceguesa i visió baixa, sordesa i pèrdua auditiva, discapacitats d’aprenentatge, limitacions cognitives, moviment limitat, discapacitats de la parla, fotosensibilitat i combinacions de aquests.

També és accessible per a autors de contingut amb discapacitat segons el nivell "Directrius d'accessibilitat d'eines d'autorització AA" (ATAG 2.0).

Declaració d’accessibilitat

Aquest lloc ha estat dissenyat per adaptar-se a les diferents maneres en què la gent accedeix i utilitza Internet.

Validació

El lloc utilitza tecnologia assistencial com els papers WAI-ARIA per a les millors pràctiques actuals; no obstant això, els estàndards i el contingut del lloc varien amb el pas del temps. Si aquest lloc web no valida correctament, poseu-vos en contacte amb l'administració del lloc.

Hi ha diversos punts de control de les directrius WCAG 2.0 i ATAG 2.0; hi pot haver casos en què les interpretacions varien.