Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.

L'AuditoriL'Auditori Nacional de Música és un organisme que depèn de l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música (Ministeri d'Educació, Cultura i Esport).

Obra de l'arquitecte José Mª García de Paredes, fou inaugurat el 21 d'octubre de 1988. La seva construcció estava programada en el marc del Pla Nacional d'Auditoris, destinat a dotar el país d'una infraestructura musical adequada.

L'ANM duu a terme una activitat important en el món de la música posant les seves instal·lacions a disposició de persones i entitats, públiques o privades, perquè realitzin activitats musicals. Les seves dues sales de concerts, simfònica i de cambra, amb una capacitat de 2.324 i 692 localitats respectivament, permeten celebrar fins a quatre concerts diaris en sessions de tarda i nit.

L'Orquestra i Cor Nacionals d'Espanya tenen la seu a l'ANM. A més, l'Auditori és seu de la Jove Orquestra Nacional d'Espanya.