Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.

Accesibilidade web

Este sitio usa o sistema de xestión de contidos de código aberto Plone . Cumpre as Directrices sobre accesibilidade a contidos web (WCAG v2.0 ) nivel "AA" para persoas con discapacidade, incluíndo cegueira e visión baixa, xordeira e perda auditiva, discapacidades de aprendizaxe, limitacións cognitivas, movemento limitado, discapacidades de fala, fotosensibilidade e combinacións destas.

Tamén é accesible a autores de contido con discapacidade segundo o nivel de "AA" Directrices de accesibilidade de ferramentas de autorización (ATAG 2.0 ).

Declaración de accesibilidade

Este sitio foi deseñado para adaptarse ás diferentes formas nas que a xente accede e usa Internet.

Validación

O sitio usa a tecnoloxía de asistencia como os roles WAI-ARIA para as mellores prácticas actuais; sen embargo, os estándares e os contidos do sitio varían co paso do tempo. Se este sitio web non se valida correctamente, póñase en contacto co Administración do Sitio .

Varios puntos de verificación nas WCAG 2.0 e ATAG 2.0 directrices son subxectivas; pode haber casos en que as interpretacións varían.