Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.

Instalacións e servizos

INSTALACIÓNS

Ademais das salas Sinfónica e de Cámara, o Auditorio Nacional de Música dispón das seguintes instalacións:

 • Sala xeral do coro: trátase dunha terceira sala alternativa, cunha capacidade para 208 espectadores. Apta para recitais de pequenos conxuntos, solistas, ensaios, conferencias e proxeccións.
 • Sala de actos: ten unha superficie de 200 m2 e capacidade para unhas 150 persoas. Está equipada cun equipo de videoproxección e instalacións para interpretación simultánea.
 • Salas de cordas: 4 salas utilizadas habitualmente para ensaios de conxuntos vogais.
 • Salas individuais: 14 salas de estudo para preparacións individuais a disposición da OCNE.
 • Cabina de gravación
 • Sala de prensa
 • Cafetarías: dúas cafetarías abertas durante a celebración de concertos.
 • Tenda: situada no vestíbulo da Sala Sinfónica.
 • Despachos de billetes: informatizados e conectados á rede de teatros dependentes do Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música.


......................................................................

SERVIZOS

Á parte da celebración de concertos, no Auditorio Nacional de Música realízanse, con carácter habitual ou extraordinario, outra serie de actividades organizadas pola propia OCNE ou por outros organizadores de carácter público ou privado:

 • Concertos pedagóxicos
 • Ensaios con asistencia de escolares
 • Probas de admisión para orquestras
 • Entregas de premios
 • Visitas guiadas
 • Roldas de prensa

Póñase en contacto connosco para obter máis información