Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.

Instal·lacions y Serveis

INSTAL·LACIONS

A més de las sales Simfònica i de Cambra, L'Auditori Nacional de Música disposa de les següents instal·lacions:

 • Sala General del Cor: Constituix una tercera sala alternativa, amb capacitat per a 208 espectadors. És apta per a recitals de xicotets conjunts, solistes, assajos, conferències i projeccions.
 • Sala d'Actes: Té una superfície de 200 m2 i capacitat per a unes 150 persones. Està equipat amb un equip de videoprojecció i instal·acions de traducció simultània.
 • Sales de Cordes: 4 sales utilitzades habitualment per a assajos de conjunts vocals.
 • Sales Individuals: 14 sales d'estudi per a preparació individual, a disposició de la OCNE.
 • Cabina de Grabació
 • Sala de Premsa
 • Cafeteries: Dues cafeteries obertes durant la celebració dels concerts.
 • Botiga: Situada en el vestíbul de la Sala Simfónica.
 • Taquilles: Informatitzades i conectades a la xarxa de teatres depenents de l'Institut Nacional de las Artes Escèniques i de la Música.

......................................................................

SERVEIS

A més de la celebració de concerts, a l'Auditori Nacional de Música es realitzen amb caràcter habitual o extraordinari, d'altres activitats organitzades per la mateixa OCNE o per altres organitzadors de caràcter públic o privat.

 • Concerts pedagògics
 • Assajos amb assistència d'escolars
 • Proves d'admissió per a orquestres
 • Lliurament de premis
 • Visites guiades
 • Rodes de premsa

Contacte amb nosaltres per a més informació