Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.

Virtual

A aquesta secció podrà visualitzar les dues sales més importants de l'Auditori Nacional de Música des de una doble perspectiva: des d'una butaca o des del centre de l'escenari.

Al seleccionar una de les dues opcions; simulador de butaca o visita 360°, se li mostrarà una pàgina amb tres blocs principals:

  • Vista simulada des d'un bloc de butaques: prove de situar el punter del ratolí cap a la dreta o l'esquerra de l'imatge i vorà com s'inicia un gir complet des d'eixa posició, permetent-li observar tota la sala.
  • Selector de regions de la sala: a la dreta, té una representació esquemàtica de la planta de la sala que haja seleccionat. Faça clic en el botó "Desfer selecció" i a continuació seleccione una regió menuda amb el ratolí. Espere uns segons i podrà vore a l'esquerra la nova imatge carregada.